pilot

1 İsim

Bir hava taşıtını kullanmak ve yönetmekle görevli kimse

Sıfat

Deneme niteliğinde olan

Cümle 1: Yüz milyon lira sermayeli bir pilot şirket kuruldu.