piyon

1 İsim

Satrançta oyun başında ön sıraya dizilen, bulundukları sıra üzerinde ilk hamlede ister iki, ister bir hane gidebilen sekiz küçük taş, piyade

Bir çıkar sağlamak için yararlanılan, istenildiği gibi kolayca kullanılabilen kimse