pozitif

1 Sıfat

Olgulara, deneylere dayalı olarak bazı nitelikleri belli olan, olumlu, müspet