prezidyum

1 İsim

Bütün yetkilerini eski S.S.C.B anayasasına özgü bir tarzda kullanan örgüt