proje

1 İsim

Tasarlanmış şey, tasarı

Cümle 1: Bu tasavvurun ne olduğunu bilmiyorum, yalnız korkunç bir proje olduğuna eminim. - P. Safa Cümle 2: Babamın İstanbul seferi projesi kız kardeşimle bana değil, anneme de ciddî görünüyordu. - Y. K. Karaosmanoğlu

Mal sahibinin isteğine göre yapılacak bir yapıyı, belli bir programa göre inşa edilecek bir yapı bütününü, bir makine veya bir kuruluşu plân durumunda gösteren çizim

Değişik alanlarda önceden plân ve programa alınmış, maliyeti hesaplanmış, kurum ve kuruluşların yönetim organlarınca onaylanmış, kısa ve uzun vadeye bağlanarak özel kurum veya devlet adına gerçekleştirilmesi kabul edilmiş bilimsel çalışma tasarısı