Re

1

Renyum'un kısaltması

2 İsim

Re harfinin adı

3 İsim

Gam (II) dizisinde do ile mi arasındaki ses

Bu sesi gösteren nota kısaltması