rehine koymak (veya vermek)

1

ödünç para almak için değerli bir şeyi rehin olarak vermek

Cümle 1: Beş lira için ananın saatini rehine koyduğunu unuttun mu? - H. R. Gürpınar