resimlik

1 İsim

Resim takmaya yarayan çerçeve

Cümle 1: Nevin salonda asabî dolaşıyor, bazı küçük vazoların, resimliklerin, heykellerin yerlerini değiştiriyor. - P. Safa

Albüm