resimlik

1.İsimResim takmaya yarayan çerçeve
Cümle 1: Nevin salonda asabî dolaşıyor, bazı küçük vazoların, resimliklerin, heykellerin yerlerini değiştiriyor. - P. Safa
Albüm

Son Arananlar

Temmuz11:43:35
Yılın 31 gün süren yedinci ayı
resimlik11:43:35
Resim takmaya yarayan çerçeve
sebat etmek (veya göstermek)11:43:33
sözünden veya kararından dönmemek, bir işi sonuna kadar götürmek, direşmek
TOPLULUK11:43:33
Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet, vücut dolgunluğu
bahtı açık olmak11:43:29
bir konuda şansı yaver gitmek, talih yüzüne gülmek
altes11:43:28
Prens ve prenseslere verilen şeref unvanı
yardakçılık11:43:27
Yardakçı olma durumu
ÖĞRENCİ11:43:26
Öğrenim görmek amacıyla herhangi bir öğretim kurumunda okuyan kimse, talebe, şakirt
mahvetme11:43:24
Mahvetmek işi
güz dönemi11:43:24
Güz ayları
MAKİ11:43:23
Akdeniz dolaylarında yaygın bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsü
üzüntü11:43:22
Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür
septisizm11:43:22
Kuşkuculuk, şüphecilik
Hars11:43:20
Tarla sürme
ons11:43:17
Fransa"da 30,59 gr, İngiltere"de 28,349 gr ağırlığında bir ağırlık birimi
tarif etmek11:43:16
tanımlamak
güdü11:43:16
Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, saik
kuzen11:43:15
Teyze, dayı, hala veya amcanın erkek çocuğu, erkek yeğen
engel olmak11:43:15
önlemek, geciktirmek
pasaport11:43:14
Yabancı ülkelere gidecek olanlara yetkili kuruluşça verilen, yabancı ülke yetkililerinin kimlik incelemesinde geçerli olan belge
Fedakar11:43:13
Özverili
dumağı11:43:12
Nezle, ingin, zükâm, nevazil
İvedilik11:43:11
Çabuk, hemen yapılma gerekliği, müstaceliyet, istical
damga11:43:09
Bir şeyin üzerine bir nişan, bir işaret basmaya yarayan araç
telef etmek11:43:09
öldürmek, mahvetmek
Sepet11:43:08
Saz, kamış veya ince dallardan örülerek yapılan, genellikle sapı olan, yiyecek ve eşya taşımak için kullanılan kap
Birleşik11:43:08
Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit
kot11:43:08
Giysi yapılan bir tür pamuklu kumaş
tas11:43:07
Genellikle içine sulu şeyler konulan metal vb.den yapılmış kap
talihli11:43:06
Talihi iyi olan, bahtı açık olan, bahtlı, şanslı
YÜK GEMİSİ11:43:06
Yük taşımak için yapılan özel gemi
Yabancı11:43:04
Başka bir milletten olan, başka bir milletle ilgili olan (kimse), ecnebi
rüküş11:43:04
Gülünç bir biçimde giyinip süslenen (kadın)
hilal11:43:03
Ayça, yeni ay
yelken balığı11:43:03
Pasifik okyanuslarının sıcak bölgelerinde yaşayan birinci sırt yüzgeci yelkeni andıran bir balık
adale11:43:02
Kas
Yarlık11:43:02
Hükümdar buyruğu, ferman
FETRET11:43:00
İki peygamber veya padişah arasında peygambersiz veya padişahsız geçen süre
ERGANUN11:42:59
Org
Hademe11:42:58
İş yerlerinde temizlik ve getir götür işlerine bakan görevli, odacı, müstahdem
antipatik11:42:58
Antipati uyandıran, sevimsiz, soğuk
şeytan taşlama11:42:56
Hac görevini yerine getiren Müslümanların, Mina adlı yerde kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günü şeytana yedişer taş atmalarına verilen ad
basketbol11:42:55
Beşer kişilik iki takım arasında topu 3 m yükseklikteki karşılıklı duran ağ geçirilmiş iki sepetten birine sokup sayı kazanmak esasına dayanan bir oyun
beis11:42:54
Engel, uymazlık
kâfi11:42:53
Yeterli, yetecek ölçüde olan
espri11:42:52
İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, nükte
Kıyafet11:42:51
Kılık
bisikletçi11:42:50
Bisikletle spor yapan kimse, çifttekerci
ana arı11:42:50
Arı beyi
Çevre bilimi11:42:48
Canlıların aralarındaki bağlantıları ve ortamlarıyla olan ilişkilerini inceleyen biyoloji dalı, ekoloji
yordam11:42:47
Çeviklik, çabukluk
fosil11:42:47
Yerin altında kalıp taşlaşmış hayvan ve bitki kalıntısı, taşıl, müstehase
ahiretlik11:42:45
bk. ahretlik
ısrar11:42:44
Direnme, ayak direme, üsteleme, üstünde durma
deniz kuvvetleri11:42:43
Bir ülkeyi denizden gelecek saldırılara karşı korumak için kurulan askerî kuruluşlar
AKAÇLAMA11:42:43
Akaçlamak işi, tefcir, drenaj
takunya11:42:42
Nalın
çaydanlık11:42:41
İçinde çay pişirilen kap
sındı11:42:40
Makas
hamule11:42:36
Yük
SONSUZ11:42:35
Sonu olmayan, hiç bitmeyen, ebedi
Müzekker11:42:34
Eril
uğut11:42:33
Çimlenmiş buğdayın kaynatılmasıyla yapılan bir çeşit yemek
zulüm görmek11:42:31
haksızlığa uğramak, kendisine eziyet edilmek
kesin11:42:30
Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, kat"i, maktu
sabit olmak11:42:29
bir şeyin varlığı, gerçekliği kesin olarak belli olmak
şifa11:42:27
Bedenî veya ruhî bir hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulma, onma
Ehlidil11:42:25
Gönül eri, kalender, rint
güvenirlik11:42:22
Güvenilme durumu, güvenilir olma durumu
ığıl ığıl11:42:20
Ağır ağır, yavaş yavaş
cefa11:42:19
Büyük sıkıntı, üzgü, eziyet
Tungsten11:42:18
Wolfram elementinin diğer adı. Kısaltması W
Zehir11:42:15
Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, ağı, sem
GÜMÜŞ11:42:13
Atom sayısı 47, atom ağırlığı 107.88, yoğunluğu 10.5 olan, 9600 C ye doğru sıvı durumuna geçen, parlak beyaz renkte, kolay işlenir ve tel durumuna gelebilen element. Kısaltması Ag
karakteroloji11:42:12
İnsanlarda karakterin gelişmesini ve özelliklerini inceleyen bilim dalı
fahriye11:42:12
Divan edebiyatında şairlerin kendi özelliklerinden övünerek söz ettikleri manzume veya manzumenin bir bölümü
alaya almak11:42:12
alay etmek, eğlenmek
ateş basmak11:42:11
kızarmak, sıkılıp başına kan yürümek
hatasız11:42:10
Hatası olmayan, yanlışlığı bulunmayan
düğümlemek11:42:09
Düğüm yaparak bağlamak
baştan başa11:42:09
Tamamen, bütünüyle, hepsi bir arada
Gönül11:42:08
Sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi kalpte var sayılan duygu kaynağı
barlam11:42:07
bk. barlam
MAHALLE11:42:06
Bir şehrin bir kasabanın, büyükçe bir köyün bölündüğü parçalardan her biri
baryum11:42:05
Atom sayısı 56, yoğunluğu 3.78 olan, doğada en çok baryum sülfat ve baryum karbonat olarak bulunan, havada çabuk oksitlenen, gümüş renginde, katı ve basit bir element. Kısaltması Ba
Açılma11:42:05
Açılmak işi
kalinis11:42:04
Bir tür yağmur kuşu, su tavuğu
Rica11:42:03
Dileyiş, dileme, dilek
nabekâr11:42:02
Yararsız, işe yaramaz
allame11:42:02
Derin ve çok bilgisi olan, çok bilgili
Baytar11:42:00
Hayvan hastalıkları hekimi, veteriner
yakın dost11:41:58
İçten, samimî ve yalın kimse
burhan11:41:57
Kanıt
bakma11:41:56
Bakmak işi
öğretim bilgisi11:41:56
Öğretim ilke, yöntem ve yollarına ilişkin genel sorunları inceleyen bilgi dalı, didaktik
üvey baba11:41:56
Öz olmayan baba, babalık
Yürüyüş11:41:55
Yürümek işi veya biçimi
ritm11:41:53
Olayların düzenli aralıklarla tekrarlanması niteliği, dizem, tartım
Girginlik11:41:52
Girgin olma durumu
tezkire11:41:51
bk. tezkere
fikir yazısı11:41:50
Düşünce yönü ağır basan yazı veya makale
üroloji11:41:50
Tıbbın idrar yolu hastalıklarını inceleyen dalı, bevliye
insafsızca11:41:49
İnsafsız bir biçimde, gaddarca
neyzen11:41:48
Ney üfleyici, ney çalan kimse
yukarı11:41:47
Bir şeyin üst bölümü, aşağı karşıtı, fevk
umma11:41:47
Ummak durumu
Kalıt11:41:46
Ölen bir kimseden yakınlarına geçen mal veya mülk, miras
höllük11:41:45
Bazı yerlerde kundak çocuklarının altına bez yerine konulan toprak
Bitki11:41:42
Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç gibi canlıların genel adı, nebat
doğru11:41:41
Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı
ıslahat11:41:40
Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, düzeltme veya iyileştirme, reform
Hareketsiz11:41:38
Hareket etmeyen, yerinden kımıldamayan, durgun, durağan
tavsiye etmek11:41:37
bir şeyin yapılmasını veya yapılmamasını öğütlemek
kekeleme11:41:36
Kekelemek işi
xe11:41:35
Ksenon"un kısaltması
zayıf11:41:34
(insan, hayvan için) Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık
malakit11:41:33
Yeşil renkli, yontulup parlatılabilen, doğal bakırlı, hidratlı karbonat, bakır taşı
konuşkan11:41:33
Konuşmayı, lâkırdıyı seven, çok konuşan
dilinme11:41:31
Dilinmek işi
asım11:41:31
Asma işi
alık11:41:30
Akılsız, sersem, budala, ebleh
dinlenme11:41:29
Dinlenmek işi, istirahat
İleri gelenler11:41:27
Bir topluluğun önemli, sözü dinlenir, saygın kişileri, eşraf
yalın ayak11:41:26
Ayakları çıplak
Uyak11:41:25
Şiirde dizeler sonundaki eş sesli kelime veya aynı görevde olmayan, ses bakımından benzeşen ek, kafiye
mi11:41:23
bk. mı / mi
Atatürkçü11:41:22
Atatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
mika11:41:19
Püskürük ve başkalaşmış kayalar içinde bulunan, alüminyum silikat ile potasyumdan oluşmuş, yapraklar durumunda ayrılabilen parlak bir minarel, evren pulu
ağustos böceği11:41:18
Eş kanatlılardan, erkeği yazın karnının altındaki özel bir organdan kesik ve sürekli ses çıkaran bir böcek, orak böceği (Cicada plebeja)
yakın11:41:17
(zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan, uzak karşıtı