restore

1 Sıfat

Eski durumuna veya ilk biçimine getirilmiş