rical

1 İsim

Erkekler

Yüksek makamlardaki devlet adamları

Cümle 1: Kendisi II. Abdülhamit devri ricalinden olmakla beraber bu servete hiçbir şey ilâve etmedi. - Y. K. Karaosmanoğlu