rivayet

1 İsim

Söylenti

Cümle 1: O, yanıma oturarak kara haberlerden, kötü rivayetlerden bahsetti. - F. R. Atay Cümle 2: Şiddetlenen sinir nöbetleri esnasında sabık yargıtay başkanına dayak attığı hakkında kuvvetli rivayetler vardır. - R. N. Güntekin

Bir olay, bir haber veya sözü nakletme

Cümle 1: Rivayete göre, iğrenç, akla gelmez uğursuzluklar işlemişler. - R. H. Karay