riyazî

1 İsim

Matematik, geometri gibi bilimlerle ilgili olan