ruh

1 İsim

Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin

Canlılık, duygu

Cümle 1: Bu adamda hiç ruh yoktur. Cümle 2: Nesri gibi güzel bir ruhu olan Falih Rıfkı Türk gazeteciliğini bir vatan hizmeti telâkki etmiş ve kutsî bir vazife gibi ifa ediyor. - Y. K. Beyatlı

En önemli nokta, öz

Cümle 1: Meselenin bütün ruhu burada. Cümle 2: Lâkin oyunun ruhunu anlamak mümkün değil. - M. Ş. Esendal

Esans

Cümle 1: Nane ruhu. Cümle 2: Bazısı ruh koklatır, bazısı alnına sirke sürer, bazısı kollarını, bileklerini ovuşturur. - H. R. Gürpınar

Bedeni etkin kılan canlılık ilkesi, bedenin hayat gücü

Hayalet, görünmeyecek kadar zayıf

Cümle 1: Doktor Hikmet, zayıflaya zayıflaya, âdeta bir ruh hâlini almıştı. - Y. K. Karaosmanoğlu