ruh bilimsel

1 Sıfat

Ruh bilimi ile ilgili olan, psikolojik