ruhanî

1 Sıfat

Ruhla ilgili

Cümle 1: Bir nur inmiş gibi yüreğime âdeta ruhanî diyebileceğim bır sükûnet çökmüştü. - R. N. Güntekin

Din ve mezhep işlerini ele alan, bunlarla ilgili bulunan

Cümle 1: Ruhanî reis.

Manevî

Cümle 1: Bunu artık ne pahasına ödersem ödeyeyim, duymuş olduğum bu ruhanî haz, bana kâfidir. - A. Ş. Hisar