rumuz

1 İsim

Sembol, simge, remiz

Gizli anlamları olan işaretler ve sözler

Cümle 1: Ne vurdum duymaz misafirdi bunlar... Ne surattan anlıyorlardı, ne rumuzdan, ne kinayeden... - H. R. Gürpınar