sözünün eri olmak

1

verdiği sözü ne olursa olsun yerine getiren bir kişi olmak