sünnet

1 İsim

Hz.Muhammed'in Müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş olduğu söz

Erkek çocukta, erkeklik organının ucundaki derinin çepeçevre kesilmesi

Sünnet düğünü