sünnet etmek (veya yapmak)

1

erkek çocukta erkeklik organının ucundaki deriyi çepeçevre kesmek