sürgülemek

1 -i

Sürgü sürerek kapamak

Sürgü ile bastırarak düzeltmek