sığır

1 İsim

Geviş getirenlerden, boynuzlu büyük baş evcil hayvanların genel adı

Anlayışsız, kaba saba kimse