sınır

1 İsim

İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, hudut

Komşu il, ilçe, köy veya kişilerin topraklarını birbirinden ayıran çizgi

Bir şeyin yayılabileceği veya genişleyebileceği son çizgi, uç

Cümle 1: Bataklığın sınırı.Ormanın sınırı.

Uç, son

2 İsim

Duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara, organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet

Cümle 1: Koket ruhu artık yüzünün sinirlerini idare etmiyordu. - R. N. Güntekin

Kas kirişi ve zarı

Cümle 1: Etin sinirlerini ayırmak.

Rahatsız edici, hastalık derecesine varan özellik

Cümle 1: Bu kadının bir siniri var, kan görünce bayılır.

Herhangi bir şey, bir olay karşısında tepki gösterme duyarlığı ve kişinin ruhî niteliği

Cümle 1: Sende hiç sinir yok mu, bu kadar aldırmazlık olur mu? Cümle 2: Tren kalktıktan biraz sonra sinirlerdeki gerginlik geçer. - R. N. Güntekin

Sıfat

Hoşa gitmeyen, can sıkan

Cümle 1: Ne sinir şey!