sırnaşık

1 Sıfat

Can sıktığına, rahatsız ettiğine aldırmadan, bir kimseden sürekli, yalvarırcasına istekte bulunan ve bu isteğinde direnen kimse

Sıkıntı veren, rahatsız eden, tedirgin eden, musallat olan

Cümle 1: Ne sırnaşık adam, hiç de gitmeye niyeti yok. Cümle 2: Çavuş sırnaşık bir gülüşle sordu. - Y. K. Karaosmanoğlu