saçma

1 İsim

Saçmak işi

Yersiz, akla aykırı, tutarsız söz

Cümle 1: Sanki alay ediyordu. Söyleyeceği saçmaları zaten biliyordum. - Ö. Seyfettin Cümle 2: Bırak şu saçmaları! Bir daha bahsini etme. - R. H. Karay

Bir tür balık ağı, serpme ağ

Avda kullanılan fişeklerin içine konulan, türlü boylardaki küçük ve yuvarlak kurşun tanesi

Cümle 1: Ben fişeklerin barutunu, tapasını, saçmasını koyarım, bey baba! - A. Gündüz

Sıfat

Akla uygun olmayan, yersiz bulunan, pestenkerani

Cümle 1: Saçma bir iş.

Sıfat

Böyle söz söyleyen veya iş yapan

Cümle 1: Saçma adam.