sağır

1 Sıfat

İşitme duyusundan yoksun, işitmeyen (kimse)

Ses geçirmeyen, yankı yapmayan

Cümle 1: Sağır duvar.

Isıyı az veren, geç ısınan

Cümle 1: Sağır soba.

Vurulduğu zaman ses vermeyen

Cümle 1: Sağır davul.