sağduyu

1 İsim

Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim

Cümle 1: Bu halk çocuğunun, sağduyusu, temiz bir yüreği, yiğitliği ve hepsiyle beraber saflığı vardır. - F. R. Atay

Doğru ile yanlışı birbirinden ayırma ve doğru yargılama gücü