sabit olmak

1

bir şeyin varlığı, gerçekliği kesin olarak belli olmak

Cümle 1: Önceden koyduğu teşhislerin doğruluğu sonradan kaç defa sabit olmuş. - A. Ş. Hisar

durağan durumda bulunmak