sahip

1 İsim

Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik

Cümle 1: Ev sahibinin yanına gidileceğini tavrıyla belli ediyordu. - R. H. Karay

Herhangi bir niteliği olan kimse, ehil

Cümle 1: Bilgi sahibi. Zevk sahibi.

Bir iş yapmış, üstlenmiş veya bir eser ortaya koymuş kimse

Cümle 1: Düğün sahipleri gibi adım başında bahşiş dağıttığım için hizmetçiler de yüksünmüyorlardı. - R. N. Güntekin

Koruyan, arka çıkan, gözeten kimse