sakız rakısı

1.İsimİçinde sakız bulunan rakı, mastika

Son Arananlar

sakız rakısı14:10:06
İçinde sakız bulunan rakı, mastika
Tasa14:10:00
Üzüntülü düşünce durumu, kaygı
galatıhis14:09:48
Duygu yanılması, yanılsama
karnından konuşmak (veya söylemek)14:09:38
işitilemeyecek kadar alçak sesle söylemek
evren pulu14:09:34
Mika
aba vakti yaba, yaba vakti aba14:09:28
kişi, ihtiyaçlarını vaktinden önce ve ucuz olduğu zaman karşılamalıdır
cenkleşmek14:09:26
Atışmak, çekişmek, münakaşa etmek
dövüş14:09:15
Dövmek işi veya biçimi
Formen14:09:14
Ustabaşı
Ağırbaşlı14:09:13
Davranışları ölçülü, olgun (kimse), vakur, ciddî
orta yuvarlak14:09:01
Futbol, basketbol vb. oyunların sahasında ortada bulunan ve başlama vuruşu veya atışının yapıldığı noktanın merkez olduğu alan, santra yuvarlağı
Nitelik14:08:49
Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet
sergilik14:08:45
Sergi yeri
MUHTEVA14:08:40
Bir şeyin içindeki, içteki, içerik
barınma14:07:54
Barınmak işi
ileri gelenler14:07:22
Bir topluluğun önemli, sözü dinlenir, saygın kişileri, eşraf
bul14:06:56
Yalnız iki geniş yüzü testere ile düzeltilmiş tahta
mezra14:06:47
Ekime elverişli, ekilecek tarla veya yer
zarar vermek14:06:36
kötülük etmek
niyaz etmek (veya eylemek)14:06:35
yalvarmak
köken bilimci14:06:30
Köken bilimi ile uğraşan dil bilimi, etimolog
aksiyom14:06:16
Kendiliğinden apaçık olan ve böyle olduğu için öteki önermelerin ön dayanağı olan temel önerme, belit, mütearife
vah14:06:12
Acıma, yakınma anlatır
dağ aslanı14:05:40
Puma
yüzer14:05:39
Her birinde yüz, her defasında yüzü bir arada olan
KABARTMA14:05:37
Kabartmak işi
eskitme14:05:27
Eskitmek işi
Müstahsil14:05:23
Üretici, yetiştirici
mutariza14:05:09
Yayayraç, parantez
y, Y14:05:07
Türk alfabesinin yirmi sekizinci harfi, Ye adı verilen bu harf ses bilimi bakımından ötümlü sürtünücü ön damak ünsüzünü gösterir
mistik14:05:02
Mistisizm yanlısı olan, ilâhiyat veya mistik yaşamla uğraşan kimse, gizemci
sağlamak14:04:35
Elde etmek, sahip olmak
seyfiye14:04:24
Osmanlı Devletinde Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra, yerine kurulan yeni ordu örgütünde görev yapan subayların oluşturduğu askerî sınıf
bilgin14:04:22
Bilimsel bir konuda çok bilgisi olan (kimse), âlim
boy atmak14:04:19
boyu uzamak, boylanmak, gelişmek
Eksper14:04:13
Bilirkişi, uzman
pancar14:03:59
Ispanakgillerden, vitamince zengin bir bitki (Beta vulgaris)
ilave etmek14:03:57
eklemek, katmak, ulamak
BAĞIRMA14:03:56
Bağırmak işi
bilet14:03:54
Para ile alınan, konser, sinema, tiyatro gibi eğlence yerlerine girme, ulaşım araçlarına binme veya bir talih oyununa katılma imkânını veren belge
KESİNTİSİZ14:03:40
Aralıksız
Takunya14:03:22
Nalın
teşhir14:02:44
Gösterme
DÜZENLİ14:02:38
Düzeni olan, yerli yerinde, kararlı, tertipli, muntazam
DAĞ14:02:38
Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümlerine verilen ad
mal mülk14:02:35
Her türlü taşınır ve taşınmaz maddî varlık
içtenlik14:02:09
İçten olma durumu, içten davranış, samimîlik, samimiyet
CABA14:01:57
Bir şey ödemeden, para vermeden alınan şey, bedava
Şimdi14:01:53
Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda
avuntu14:01:42
İnsanı avutan şey, teselli
Mihaniki14:01:34
Düşünmeden, ölçülerek değil de yalnızca alışkanlığın verdiği kolaylıkla veya yalnız kasların hareketiyle yapılan (iş, hareket vb.), mekanik
karaltı14:01:04
Uzaklık veya karanlık sebebiyle kim veya ne olduğu seçilemeyen, belli belirsiz, koyu renkli biçim
lâisizm14:01:00
Lâiklik
abartılı14:01:00
Olduğundan fazla gösterilen, mübalâğalı
amor14:00:54
Bir çeşit kumaş
ibadet14:00:53
Tanrı buyruklarını yerine getirme, Tanrı"ya yönelen saygı davranışı, tapınma
Çekinik14:00:08
Birkaç kuşak sonra ortaya çıkan ve o zamana kadar aradaki döllerde gizli kalan soya çekim nitelikleri için kullanılır, resesif
ruhiyat13:59:53
Ruh bilimi, psikoloji
saymaca13:59:52
Gerçekte öyle olmadığı hâlde önce sayılan, itibarî
salaş13:59:52
Sebze, meyve vb. satmak için kurulmuş, eğreti, derme çatma dükkân
Şile13:59:49
Mercan köşk
Pop13:59:42
Halkın arasında yaşayan motiflere, ögelere yer veren, onlardan yararlanan (kültür) "halka ait" kelimesinden kısaltma
KATARAKT13:59:41
Ak su, ak basma, perde
Solusyon13:59:40
Özellikle lâstikleri yapıştırmakta kullanılan koyu, yapışkan madde
aşağılanmak13:59:38
Aşağı duruma düşürülmek
albinos13:59:29
Akşın
Tırpana13:59:15
Öz kedi balığıgillerden, yan kanatları vücuduna yapışık, uzun kuyruklu, iri bir balık, rina (Raja batis)
istihraç13:59:09
(anlam, sonuç) Çıkarma, çıkarsama
gök bilimsel13:59:08
Gök bilimle ilgili, astronomik
devletleştirme13:58:51
Devletleştirmek işi, kamulaştırma
YETKİ13:58:39
Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salâhiyet, mezuniyet
yaşam felsefesi13:58:22
Hayat felsefesi
ve benzerleri13:58:20
Benzer kavramları arka arkaya sıralarken önemli olanı veya akla ilk geliverenleri, söyleyiş benzerlerini "vb." kısaltması ile ifade etme
aklama belgesi13:58:18
Alacak verecek kalmadığını gösteren belge, ibraname
yersiz13:57:57
Barınacak yeri olmayan
ÜZME13:57:46
Üzmek işi
Erke13:57:41
Enerji
Esen13:57:14
Hiçbir hastalığı, vücutça hiçbir eksiği olmayan, sağlıklı, sıhhatli, salim
beyan13:57:14
Söyleme, bildirme
kaldırıcı13:57:03
Ağır bir yükü kaldırmak veya çok kısa mesafelerde yerini değiştirmek için kullanılan araç, kriko
Obruk13:56:58
İçbükey, mukaar, konkav
çük13:56:21
Erkeklik organı
yetkisiz13:55:50
(herhangi bir işte) Yetkisi olmayan
sefillik13:55:40
Yoksulluk
ateh getirmek13:55:38
bunamak
Kuyruklu yıldız13:55:35
Güneş çevresinde büyük yuvarlak bir elips veya bir parabol çizen, kuyruk denilen ışıklı bir uzantısı olan gök cismi
direnme13:55:14
Direnmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme
değer düşürümü13:55:14
Paranın altın veya yabancı bir paraya göre değerinin düşürülmesi, satın alma gücünün azalması, devalüasyon
TEMİZ13:55:13
Kirli, lekeli, pis, bulaşık olmayan, pak
künefe13:55:11
Sıcak yenilen bir çeşit peynirli tel kadayıf
ihtiraslı13:55:08
Aşırı istekli
YANKI BİLİMİ13:54:46
Akustik
yakarış13:54:35
Yakarmak işi veya biçimi
HÜT13:54:32
"Çok şişmek, kabarmak" anlamında kullanılan Hüt dağı gibi şişmek deyiminde geçer
emaneten13:54:32
Emanet olarak
folklorik13:54:30
Halk bilimi ile ilgili
geçicilik13:54:29
Geçici olma durumu
söz (veya lâf) altında kalmamak13:54:14
bir kimsenin kendisine dokunan sözüne gereken cevabı vermek
kovcu13:53:40
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, fitneci, fitçi, gammaz
mandalina13:53:35
Turunçgillerden, portakala çok benzeyen bir ağaç (Citrus nobilis)
ikincil13:53:34
Sırada önem bakımından ikinci derecede olan, tali, sekunder
ahali13:53:30
Aralarında aynı yerde bulunmaktan başka hiçbir ortak nitelik düşünülmeksizin bir ülkede, şehirde veya semtte oturanların tamamı
MİTOLOJİ13:53:29
Mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim
Kanlı13:53:25
Kan bulaşmış
RİSK13:53:17
Riziko
Kenevir13:53:17
Kendirgillerden, sapındaki liflerden halat, çuval gibi kaba örgüler yapılan, iki evcikli bir bitki, kendir (Cannabis sativa)
sağbeğeni13:53:05
Güzeli çirkinden ayırt edebilme yetkisinin en yükseği
irade yitimi13:53:04
Karar verme, dikkat, istekli kımıldama gibi zihin veya beden etkinliğine ilişkin işleri yapamamaktan doğan sinir yorgunluğunda görülen bir belirti, abuli, istenç yitimi
bağırıp çağırmak13:53:04
öfkeyle bağırmak
dağ tavuğu13:52:45
bk. çil (I)
TALYUM13:52:30
Atom numarası 81, atom ağırlığı 204,39 olan, fizik özellikleri bakımından kurşuna çok yaklaşan, yoğunluğu 11,85, erime derecesi 303° C olan, tuzları ve birleşikleri zehirli bir element. Kısaltması Tl
canlandırmak13:52:28
Yaşatmak, (birinin) kılığına girmek
gemi enkazı13:52:15
Batmış veya hasara uğramış gemiden arta kalanlar
İstek13:52:13
Bir şeye duyulan eğilim, arzu
Statolit13:52:09
Omurgalılarda, denge ve yönelimle olan ilgileri bakımından işitme taşlarına verilen ad
YABANİ TURP13:52:02
Yaban turbu, acırga
tayin edilmek13:51:59
atanmak
aşama sırası13:51:58
Önem ve değer bakımından gitgide yükselen basamaklar dizisi, hiyerarşi
kapitalist13:51:57
Sermayedar, ana malcı
eskiz13:51:56
Taslak
kristal13:51:56
Billûr
kaleme almak13:51:55
(bir konuyu) yazı durumuna getirmek, yazıyla anlatmak
saman rengi13:51:47
Açık, soluk sarı renk
tarikat13:51:39
Tasavvufa dayanan, Tanrı"ya ulaşmak için kendilerine göre bazı yöntemler benimseyen yollardan her biri
kıskançlık13:51:28
Bir kimse bir üstünlük gösterdiğinde veya sevilen birisinin, başkası ile ilgilendiği kanısına varıldığında takınılan olumsuz tutum veya acı duyma
Rezillik13:51:24
Rezil olma durumu, rezalet
deneme13:51:24
Denemek işi, sınama, tecrübe
Tırnaklamak13:51:16
Tırnaklarını geçirerek yolmaya, kazımaya veya çekmeye çalışmak
ceza13:50:59
Uygun görülmeyen tepki ve davranışları önlemek için üzüntü, sıkıntı, acı veren uygulama
yerleşim13:50:55
Yerleşme, iskân