salık

1 İsim

Olmuş veya olacak bir olay, bir olgu ile ilgili verilen bilgi, haber

2 Sıfat

Bir yola giren, bir yolda giden

Bir tarikata bağlanan