salahiyetsiz

1.SıfatYetkisiz

Son Arananlar

izafiyet15:31:55
Bağıntılılık, görelilik, bağıllık, görelik, rölâtivite
KONTRATAK15:31:52
Karşı akın, karşı saldırı
MUHTEL15:31:52
Düzeni bozulmuş, bozuk
yiv15:31:50
Bir yüzeyin üzerindeki ince çizgi
ruhani15:31:46
Ruhla ilgili
Meşru15:31:42
Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu
eglog15:31:40
Kısa kır manzumesi, çoban türküsü
yapı malzemesi15:31:40
İnşaatın yapımında kullanılan her tür malzeme
kameriye15:31:34
Bahçelerde yazın oturulmak için yapılan, kafes biçiminde, kubbeli, üstü yeşilliklerle sarılan süslü çardak
hikmetli15:31:33
Bilgece
İşlem15:31:32
Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele
perese15:31:27
Duvarcıların doğrultu bulmakta kullandıkları şakul ipi
sefer15:31:26
Yolculuk
duyarlılık15:31:25
Duyarlı olma durumu
şafak15:31:23
Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık
dağıtılma15:31:17
Dağıtılmak işi
itham15:31:11
Suçlama, suçlu görme
istirahat15:31:09
Dinlenme, rahat etme
bozuk çalmak15:31:09
canı sıkılmış, yüzü asılmış olmak
Arabalı vapur15:31:06
Arabaya taşıyan vapur, vapur, araba vapuru
MİRAT15:31:04
Ayna
mirasçı15:31:03
Kendisine miras kalan, varis
iş yapmak15:31:02
çalışmak
küllük15:31:02
Kül ve süprüntü atılan yer, çöplük
milletvekili15:31:00
Anayasaya göre yasama meclisine seçimle giren millet temsilcisi, mebus
özenti15:30:59
Beğendiği bir durumda olma, beğendiği şeye benzeme çabası
basıölçer15:30:56
Buharın veya herhangi bir gazın bulunduğu kabın yüzeyine yaptığı basıncı belirleyen alet
ÜLGER15:30:55
Kadife, şeftali vb. nin üzerinde bulunan ince tüy
laf15:30:44
Söz, lâkırdı
maden suyu15:30:43
İçinde, erimiş mineraller bulunan ve bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan kaynak suyu
delgi15:30:38
Maden, tahta, taş vb. üzerinde delik açmaya yarayan aygıt, matkap
imgelem15:30:37
Geçmiş yaşantılara özgü öğelerle şimdiki yaşantı arasında bağ kurma gücü, muhayyile
ana deniz bilimi15:30:35
Oşinografi
eder15:30:34
Fiyat, paha
nesil15:30:32
Göbek, kuşak
hidrolik15:30:28
Su ile ilgili
manivela15:30:26
Bir ucunun bağlı bulunduğu bir nokta çevresinde dönen kol
Ön15:30:18
Bir şeyin esas tutulan yüzü, arka karşıtı
örtülü15:30:18
Örtüsü olan
argaç15:30:17
Dokuma tezgâhlarında enine atılan iplik, atkı
aport15:30:15
Avın veya kendisine gösterilen şeyin üzerine atılıp getirmesi için köpeğe verilen buyruk
inkıta15:30:11
Kesilme, kesinti
görüşme15:30:10
Görüşmek işi, mülâkat, müzakere
çökelek15:30:07
Yağı alınmış süt veya yoğurdun kaynatılmasıyla elde edilen bir çeşit peynir, kesik, ekşimik
sanayi15:29:57
Ham maddeler işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, endüstri
koordinat15:29:56
Belirli bir molekül içinde özel bir konuma sahip bir atoma bağlı olan atom veya atom grubu
namaz niyaz15:29:48
İbadet
Kadim15:29:46
Başlangıcı olmayan, eski, ezelî
BEDAHETEN15:29:44
Birdenbire, ansızın, düşünmeksizin
cirit15:29:44
At koşturup birbirine değnek atarak topluca oynanan oyun
meze15:29:44
İçki içilirken yenilen yiyecek
polo15:29:42
Çevgen
Bakış15:29:40
Bakmak işi veya biçimi
süt şekeri15:29:38
bk. lâktoz
ihtikâr15:29:37
Vurgunculuk, vurgun, spekülâsyon
düzenbazlık15:29:33
Düzenbaz olma durumu
dirlik15:29:29
Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
İlkbahar15:29:25
(kuzey yarım küre için) Mart, nisan ve mayıs aylarını içine alan zaman aralığı. Gök biliminde 21 Mart ile 22 Haziran arası, ilkyaz, bahar
meslek seçmek15:29:25
geçimini sağlamak için yeteneklerine ve isteğine göre bir işi sürekli yapmak
ACEMLEŞME15:29:21
Acemleşmek durumuna gelmek
nadan15:29:15
Bilgisiz, cahil
damar15:29:13
Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal
lütesyum15:29:11
Atom numarası 71, atom ağırlığı 175 olan, iterbiyumun çözüşmesi ile oluşan, renksiz tuzlar veren, henüz uygulama alanı olmayan çok ender bir element. Sembolü Lu
parlatmak15:29:10
(içki için) İçmek
cenah15:29:09
Kuş kanadı
ölümsüzlük15:29:08
Ölümsüz olma durumu, ölmezlik
mehaz15:29:07
(bir eser yazılırken başvurulan) Kaynak
tuval15:29:05
Ressamların kullandığı gerdirilmiş keten, kenevir veya pamuklu kaba kumaş üzerine yapılan resim
turna15:29:01
Turnagillerden, Avrupa ve Kuzey Afrika"da toplu olarak yaşayan, göçebe, iri bir kuş (Grus grus)
derebeylik15:29:01
Derebeyi olma durumu
Zihinsel15:28:58
Zihinle ilgili, zihnî
böbrek15:28:57
Kandaki zararlı maddeleri süzen, idrar salan, omurganın sağ ve sol yanında bulunan çift organlardan her biri
Uzuv15:28:53
Organ, üye
anatomici15:28:52
Anatomi uzmanı
bulaşıcı hastalık15:28:51
Mikrop yolu ile yayılan hastalık
Yazım15:28:50
Bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi, imlâ
İlan15:28:49
Duyuru
Aksama15:28:45
Aksamak işi
emmeç15:28:42
Kendisine bağlanan bir kabın içindeki gazı seyreltmeye veya sıkıştırmaya yarayan, içinden bir sıvı geçirilerek çalıştırılan araç, aspiratör
duyguları açığa vurmak15:28:40
izlenimleri açıkça söylemek, belirtmek
üç boyutlu film15:28:39
Görüntüsü en ve boydan başka derinlik duygusu da uyandıran film
bölme15:28:34
Bölmek işi, ayırma, parçalama, taksim
vasi15:28:30
Bir yetimin veya akılca zayıf, hasta birinin malını yöneten kimse
tekaütlük15:28:23
Emeklilik
artık15:28:21
İçildikten, yenildikten veya kullanıldıktan sonra geriye kalan
olefin15:28:20
Etilen gibi yapısına başka bir öge veya kök sokulabilen, karbonlu hidrojenlerin genel adı
Sundurma15:28:18
Sundurmak işi
restore etmek15:28:17
(eski ve değerli bir yapıyı) onarıp eski durumuna getirmek
yalaka15:28:17
Dalkavuk
dönem15:28:15
Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot
borazan15:28:14
Üfleyerek çalınan, perdesiz çalgı, boru
kil15:28:14
Islandığı zaman kolayca biçimlendirilebilen yumuşak ve yağlı toprak
MÜEYYİDE15:28:14
Yaptırım, yaptırma gücü
eğilimli15:28:12
Eğilimi olan, istekli, meyyal, mail
süslemek15:28:04
Söz oyunlarıyla güzelleştirmek
Damıtma15:27:49
Damıtmak işi, taktir
meydana gelmek15:27:47
olmak, oluşmak
içtensiz15:27:38
İçten olmayan, samimiyetsiz
Engelli15:27:29
Engeli olan, mânialı
tabut15:27:29
Ölünün mezarlığa götürülürken içine konulduğu sandık
ceset15:27:27
Ölü vücut, naaş
eylemli15:27:16
Eylem durumunda olan, amelî, fiilî
muhasebeci15:27:14
Sayman, muhasip
suare15:27:04
Akşam yemeğinden sonra yapılan eğlence, toplantı
GÖZ PINARI15:27:04
Gözün burun tarafındaki ucu
FAAL15:27:02
Çok çalışan, çalışkan, canlı, hareketli, aktif
Gerdan15:27:02
Vücudun omuzlarla baş arasında kalan ön bölümü
jelatin15:26:57
Daha çok hekimlik ve fotoğrafçılıkta kullanılan, hayvanların kemik ve kıkırdak gibi dokularından veya bitkisel yosunlardan elde edilen saydam, renksiz, kokusuz bir madde
bet15:26:51
Beti benzi atmak, beti benzi uçmak, beti benzi sararmak gibi deyimlerde beniz kelimesi ile birlikte, "çehre" anlamında ikileme oluşturur
Rahmetli15:26:44
"Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş, yarlıganmış" anlamında ölmüş kimseleri saygıyla anmak için ad veya unvanlarının başına getirilir, merhum
turpgiller15:26:40
İki çeneklilerden, turp, hardal, lahana, karnabahar, kaşık otu gibi bitkileri içine alan geniş bir familya
desise15:26:40
Aldatma, oyun, düzen, hile, entrika
getirim15:26:38
Getirme işi
kötülemek15:26:29
(nesneler için) Niteliği bozulmak, kalitesi bozulmak
topuk kemiği15:26:29
Ayağın alt ve arka kısmında bulunan kemik
mayın15:26:25
Toprak altına, üstüne veya suyun içine yerleştirilen, doğrudan doğruya, çarpma veya basınç etkisiyle patlayarak zarara yol açan patlayıcı madde
yürekli15:26:24
Tehlikeyi korkusuzca karşılayan, koçak, cesaretli, cesur
korkaklık15:26:20
Korkak olma durumu
asrî15:26:17
Modern, çağcıl
böbürlenmek15:26:16
çok böbürlenmek
Avuçlama15:26:13
Avuçlamak işi
UÇAK15:26:08
Kanatlarının altına havanın yaptığı basınç yardımıyla yükselip ilerleyebilen motorlu hava taşıtı, tayyare
kinetik15:26:07
Hareketle ilgili, hareket sebebiyle oluşan
dağ aslanı15:26:07
Puma
Kovuşturma15:26:06
Kovuşturmak işi
itibar15:26:05
Saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu, saygınlık prestij
domates15:26:03
Patlıcangillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri salkım durumunda, vitamince zengin, kırmızı ürünü için yetiştirilen bir bitki (Lycopersion esculentum)
tesadüf15:26:02
Yalnız ihtimallere bağlı olduğu düşünülen olayların kesin olmayan, değişebilen sebebi
Smaç15:26:01
Voleybolde yukarıdan aşağıya topu sertçe yere vurmak
gem15:25:59
Atı yönetmek için ağzına takılan demir araç