salim

1 Sıfat

Esen, sağlam

Sakin, huzur içinde

Cümle 1: Ben kahveye salim kafayla, serin kanlılıkla düşünmek için gittim. - Z. Selimoğlu