salt

1 Zarf

Yalnız, sadece, tek, sırf

Cümle 1: Sanat adına konuşmakta kendinde hak gören, her konuştuğunu da salt doğrudur diye karşısındakine kabullendirmek isteyen kimseler sardı etrafımızı. - N. Cumalı Cümle 2: Salt benim elimde doksan üç kuruş var, dedi. - R. N. Güntekin

Sıfat

İçinde yabancı bir öğe bulunmayan, mutlak

Cümle 1: Salt sevinç.

Sıfat

İçine, kendisine yabancı hiçbir şey karışmamış, arı