samimî

1 Sıfat

İçten, içtenlikle

Cümle 1: Sanatkâr, bizi söylediklerinin samimî olduğuna da inandırmalı. - O. V. Kanık

Candan, açık yüreklikle davranan

Cümle 1: Samimî bir arkadaş. Cümle 2: Diğerine gelince: Bu pek sıcak kanlı, pek samimî bir gençtir. - M. Ş. Esendal

Zarf

İçli dışlı, senli benli olarak

Cümle 1: Onunla samimî konuştum.