samimiyet

1 İsim

İçtenlik

Cümle 1: Hayatın kokusu ve rengi olan samimiyet sizden ucup gitmişti. - Y. K. Karaosmanoğlu

Senli benli olma durumu, samimîlik

Cümle 1: Herhangi bir samimiyet bile mutlaka hakikat demek değildir. - A. Ş. Hisar