sarahaten

1 Zarf

Açıkça, apaçık, açaktan açığa

Cümle 1: Sarahaten acaba söylesem darılmaz mı? / Darılmak âdeti bilmem ki çapkının naz mı? - O. S. Orhon