sarhoş olmak

1

sarhoş bir duruma gelmek, esrimek