sarı

1 İsim

Güneş ışığının ayrışma tayfında yeşil ile portakal rengi arasında olan renk, altının rengi

Bu renkte olan

Soluk, solgun

2 İsim

Hint kadınlarına özgü giysi ve bu giysinin yapıldığı kumaş

Cümle 1: Sari denir kumaşa bürünen, ayağı bilezikli ve burunları incili veya mücevherli kadınlar... - F. R. Atay

3 Sıfat

Başkasına geçen, geçici

Cümle 1: Bu iş o kadar sârî bir şekilde olur ki, insan hayret eder. - Sait Faik Abasıyanık

Bulaşıcı, bulaşık (hastalık)