savunucu

1 Sıfat

Bir şeyi savunan kimse, müdafi

Cümle 1: Bu türlü hak savunucularının türlüsüyle karşılaştım hayatımda. - N. Cumalı

Kalecinin önünde yer alan, kaleyi savunan oyunculardan her biri, bek