saykal

1

Cilâlamakta kullanılan araç

Bu cilâyı yapan kimse

İsim

Maden, ayna gibi nesneleri parlatmak için kullanılan cilâ