seçmek

1 -i

Benzerleri arasında hoşa gideni almak veya yararlanmak için ayırmak

Cümle 1: Ben bu kitabı seçtim.

Birine oy vererek bir göreve getirmek

Cümle 1: Biz sizi başkanlığa seçtik.

Üstün, iyi, uygun bularak yeğlemek

Cümle 1: Benim ne akla hizmet edip de Almanca muallimliğini seçtiğime şaşıp şaşıp kalıyordu. - H. Taner

Ne olduğunu anlamak, fark etmek

Cümle 1: Sizler gezip tozmakta hür olduğunuz hâlde insan zekâsı ile bir adım ilerisini seçemiyorsunuz, sezemiyorsunuz. - R. H. Karay

Farklı görmek, üstün görmek

Cümle 1: O yemek seçer, her şeyi yemez.