seçmeli

1 Sıfat

İstediğini seçmekte veya yapıp yapmamakta serbest olan, muhayyer

Mecburî olmayan

Cümle 1: Seçmeli ders.