sebatkar

1.SıfatDireşken, sebatlı

Son Arananlar

kayra11:54:58
Yüksek tutulan veya sayılan birinden gelen iyilik, lütuf, ihsan, atıfet, inayet
etraflıca11:54:57
Derinlemesine, ayrıntılı olarak, etraflı
Kavmiyat11:54:54
Etnografya
Oniks11:54:53
Balgam taşı
vaveyla11:54:53
Çığlık
lâedri11:54:52
Yazarı bilinmeyen, anonim
agah11:54:51
Bilir, bilgili, haberli, uyanık
bolarma11:54:51
Bolarmak işi veya durumu
ezici11:54:49
Ezmek işini yapan
koyma11:54:49
Koymak işi
taş yuvarı11:54:48
Yer kabuğunu oluşturan ve yer yuvarlağının merkez çekirdeği çevresinde bulunan katı yuvar, taş küre, litosfer
ince sıva11:54:48
Kaba sıva üzerine ince kum ve çimento karışımıyla yapılan düzgün sıva
önerge11:54:44
Meclis, kongre gibi resmî bir toplantıda, herhangi bir konu veya sorunla ilgili olarak bir önermede bulunmak için, üyelerden biri veya birçoğu tarafından başkanlığa verilen, oya konularak karar verilmesi istenen yazılı kâğıt, takrir
dana derisi11:54:43
Ölü buzağından elde edilen ve tirşe yapımında kullanılan özel deri
İMAJ11:54:42
İmge
kaleme almak11:54:41
(bir konuyu) yazı durumuna getirmek, yazıyla anlatmak
KALEM11:54:41
Yazmak, çizmek gibi işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç
geçim derdi11:54:40
Geçim sıkıntısı
Etkisiz11:54:40
Etkisi olmayan, tesirsiz
Öğretim11:54:40
Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim
gürlük11:54:39
Gür olma durumu
Saçma sapan11:54:38
Çok tutarsız, çok saçma
tarımcı11:54:38
Tarım işleriyle uğraşan kimse, ziraatçı
ÜFUL11:54:37
(yıldız için) Batma
canlı cenaze11:54:36
Çok zayıf, bir deri bir kemik kalmış kimse
borç ödemekle (veya vermekle), yol yürümekle tükenir11:54:35
birden ödenmeyen bir borç azar azar verilerek ödenebilir
Temaşa11:54:35
Hoşlanarak bakma
merzengûş11:54:35
Mercanköşk
Sene11:54:34
Yıl
Pt11:54:31
Plâtin"in kısaltması
menemen11:54:29
Yumurtalı sivri biber, domates yemeği
isyan etmek11:54:28
ayaklanmak
Sevinme11:54:27
Sevinmek işi
Kep11:54:26
Başlık, sipersiz şapka
NAKIŞ İPLİĞİ11:54:24
Çeşitli motifleri kumaş üzerine işlemek için pamuk, ipek, yün veya başka maddelerden hazırlanan sırma, sim gibi özel iplik
TIMAR11:54:23
Yara bakımı
Kanıt11:54:22
Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil
İcar11:54:22
Kira
Bent11:54:21
Bağ, rabıt
HOŞLUK11:54:20
Hoş olma durumu, letafet
heyulâ11:54:19
Korkunç hayal
kendilik11:54:18
Bir nesnenin varlığını veya tözünü oluşturan şey
eleştirme11:54:16
Eleştirmek işi, tenkit
Dermansız11:54:15
Gücü kalmamış, bitkin
DÜZGÜ11:54:14
Yargılama ve değerlendirmenin kendisine göre yapıldığı ölçüt, uyulması gereken kural, norm
belleğini yitirmek11:54:13
bellek kaybına uğramak
avare11:54:13
İşsiz, işsiz güçsüz, başıboş, başıboşluk, aylak
sofra bezi11:54:11
Sofranın altına serilen yaygı
kestane11:54:09
Kayıngillerden, ılıman iklimlerde yetişen, 25-30 m kadar boylanabilen, kerestesi doğramacılıkta kullanılan bir orman ağacı (Castanea sabva)
tantanalı11:54:07
Görkemli, gösterişli, şaşaalı
sağlık evi11:54:07
Sağlık ocağı
limon kabuğu11:54:05
Çeşitli maddelerin yapımında kullanılan ve limonu çevreleyen kabuk
labirent11:54:05
Çıkış yeri kolaylıkla bulunamayacak kadar karışık koridorları olan yapı
sıkıntısız11:54:04
Sıkıntısı olmayan
Esik11:54:01
Çukur yer
kemancı11:54:01
Keman yapan veya çalan kimse
karne11:53:59
Öğrencilere dönem sonlarında okul yönetimlerince verilen ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belge
bızdık11:53:57
Ufak çocuk
sinagrit11:53:56
bk. sinarit
Kalça kemiği11:53:50
Yassı, geniş, girintisi ve çıkıntısı çok olan, leğen veya kemik çatının ön ve yan bölümlerini oluşturan bir çift kemik, oma
karagöz oynatmak11:53:49
komik bir durum yaratmak
ebat11:53:49
Boyutlar
latin11:53:48
İtalya"da Lâtium bölgesi halkından olan kimse
mukaddem11:53:47
Önce gelen, önceki
muvazi11:53:46
Koşut, paralel
Nizamname11:53:45
Tüzük
Yazma11:53:45
Yazmak işi, tahrir
ay takvimi11:53:44
Ayın gökyüzündeki görünen hareketine ve evrelerine göre düzenlenen takvim, kamer takvimi
TEFSİR ETMEK11:53:44
yorumlamak
villa11:53:43
Yazlıkta veya şehir dışında, bahçeli ve güzel, müstakil ev
ELVERİŞSİZ11:53:43
Uygun olmayan, uygun gelmeyen
artımlı11:53:41
Pişince şiştiği için miktarı artmış gibi görünen, artağan
artı11:53:40
Toplama işleminde + işaretinin adı, zait
mesaha11:53:39
Yeri ölçme
yağlı kara11:53:39
İçine sinmiş, temizlemesi zor, yağları kolay kolay çıkmayan
duvar resmi11:53:36
Duvar yüzeyi üzerinde mum boyası, sulu boya, yağlı boya, mozaik veya kazıma gibi tekniklerle yapılan resim
mevsuf11:53:35
Nitelenmiş, nitelikleriyle belirlenmiş
hüzün11:53:34
İç kapanıklığı, gönül üzgünlüğü
raşitizm11:53:34
Çocuklarda kalsiyum, fosfor eksikliğinden veya dengesizliğinden ileri gelen, biçim bozukluğuna sebep olan kemik hastalığı
takibat11:53:33
Kovuşturma
armut11:53:32
Gülgillerden, çiçekleri beyaz, yurdumuzun her yerinde yetişen, bir ağaç (Pirus communis)
ÜMİT ETMEK11:53:27
ummak, beklemek
masura11:53:26
Karton, tahta veya plâstikten yapılan, üzerine şerit, iplik vb. sarılan koni veya silindir
mühlet vermek11:53:24
(bir iş veya borç için) belirli bir süre tanımak
bit11:53:22
Yarım kanatlılar alt takımına giren, insan ve memeli hayvanların vücudunda asalak olarak yaşayan böcek, kehle (Pediculus)
budist11:53:19
bk. Buddhist
lokum11:53:18
Şekerli nişasta eriyiğini pişirip hafif ağdalaştırarak yapılan, küçük küp veya dikdörtgen biçiminde kesilen şekerleme, kesme, lâtilokum
Mekan11:53:17
Yer, bulunulan yer
İzbe11:53:16
Basık, loş, nemli, kuytu (yer)
peygamber11:53:16
Tanrı"nın buyruklarını bildiren, haber getiren kimse, yalvaç, elçi, resul, nebi
şehremaneti11:53:15
Osmanlı İmparatorluğunda, bugünkü belediye zabıtası görevini yapan, şehrin temizlik ve güzelliğiyle ilgilenen mahallî yönetim
pazar11:53:14
Satıcıların belirli günlerde mallarını satmak için sergiledikleri belirli geçici yer
etüt11:53:14
Herhangi bir konuda yapılan inceleme, araştırma
yüzde yüz11:53:13
Kuşkusuz, şüphesiz, muhakkak
satranç takımı11:53:12
Satranç oyununda gerekli olan altmış dört kareli tahta, siyah ve beyaz on altışardan otuz iki taşın oluşturduğu takım
YALABIMA11:53:11
Yalabımak işi veya durumu
hısım akraba11:53:10
Yakın ve uzak bütün akrabalar
güdülenme11:53:08
Bireyin, işinin yönünü, gücünü ve öncelik sırasını belirleyen iç veya dış dürtücünün etkisi ile işe geçmesi, motivasyon
orta hizmeti11:53:07
Bir evin temizlik işlerinin bütünü, orta işi
lâkayt11:53:07
İlgisiz, aldırmaz, umursamaz, kayıtsız
ruh hastası11:53:06
Ruh veya sinir hastalığına tutulmuş kişi, psikopat
büyük aile11:53:03
Büyük baba, büyük anne ile bunların evli oğullarından, gelinlerinden ve çocuklarından oluşan aile
eczacılık11:53:02
İlâçların hazırlanmasıyla uğraşan uygulamalı bilim
klasman11:53:01
Bölümleme, sınıflama, tasnif
Sanat11:53:01
Bir duygunun, tasarının veya güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık
çardak11:53:00
Tarla, bahçe gibi yerlerde ağaç dallarından örülmüş barınak
bal peteği11:52:59
Arıların içine bal doldurduğu bal mumu levha
fikir danışmak11:52:59
bilgi edinmek için bir yetkiliden bilgi almak
koşalık11:52:58
Koşa olma durumu
İlerici11:52:57
İlerlemeden yana olan; ileri düzeydeki toplumsal ve siyasî gelişmeleri benimsemiş olan (düşünce, kimse vb.), terakkiperver
cımbız11:52:55
Kıl gibi ince şeyleri tutmak veya çekmek için kullanılan küçük maşa
fuar11:52:54
Belli zamanlarda, belli yerlerde ticarî mal sergilemek amacıyla açılan büyük sergi
gangster11:52:53
Yasa dışı işler yapan çete üyesi
ORYA11:52:52
Karo
getirimli11:52:52
Getirimi olan
bağ bıçağı11:52:51
Bağ ve bahçelerde yetişen meyve fidanlarını, bitki ve özellikle üzüm kütüklerini budamaya yarayan kesici alet
kurulu11:52:50
Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş
vücutça11:52:49
Vücut bakımından, vücudun durumuna göre
cebe11:52:48
Zırh
erbiyum11:52:46
Tabiatta çok az olan, uygulama alanı bulunmayan, atom numarası 68, atom ağırlığı 167.2 olan bir element. Kısaltması Er
ÇAN11:52:46
İçinden sarkan tokmağının kenarlara vurmasıyla ses çıkaran madenden araç, kampana
tutarık11:52:45
bk. tutarak
damat11:52:43
Güvey
asorti11:52:41
(daha çok giyimde) Birbirine uygun, birbirini tutar renk ve yapıda olan
BAR11:52:39
Anadolu"nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritmli bir halk oyunu
rant11:52:39
Bir mal veya paranın, belirli bir süre içinde emek verilmeden sağladığı gelir, getirim
ileti11:52:37
Bildirme yazısı, mesaj
Yokluk11:52:37
Yok olma, bulunmama durumu, adem, fıkdan, gaybubet, varlık karşıtı
Men11:52:36
Yasaklama, izin vermeme
eylemlik11:52:35
Mastar