sebze

1 İsim

Genellikle pişirilerek yenen bitkiler veya bunların taneleri, göveri, zerzevat