sema

1 İsim

Gök, gökyüzü

Cümle 1: Burası ufukları geniş, seması bulutsuz, güneşi berrak bir yeşil saha idi. - H. C. Yalçın

2 İsim

İşitme, duyma

Mevlevî dervişlerinin ney, nısfiye gibi çalgılar eşliğinde, kollarını iki yana açıp dönerek yaptıkları âyin

3 İsim

Bir aletin, bir aracın veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim

Bir edebiyat eserinin, bir tasarının plânı