sentetik

1 Sıfat

Birleşim yolu ile elde edilen, birleşimli