sepici

1.İsimSepi işini yapan kimse, tabak (II)

Son Arananlar

sepici10:03:05
Sepi işini yapan kimse, tabak (II)
SEYYAR SATICI10:03:05
Belli bir satış yerinde çalışmayan, tüketicinin bulunduğu yere giderek malını satışa sunan kimse
cima10:03:00
(insanlarda) Çiftleşme, cinsel ilişki
velinimet10:02:58
Birine, etkisi yaşadıkça sürecek bir iyilik ve bağışta bulunan kimse
tutarık10:02:55
bk. tutarak
dam10:02:49
Yapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm
esenleme10:02:47
Esenlemek işi, selâm
Miyar10:02:34
Değerli madenlerde yasanın istediği ağırlık, saflık ve değer derecesini gösteren ölçü
nehari10:02:29
Yatısız, gündüzlü okul veya öğrenci
peridot10:02:12
Olivin
mavikantaron10:02:07
Birleşikgillerden, baharda buğday tarlalarında mor renkli çiçekler açan bir bitki, belemir, peygamber çiçeği (Centaurea cyanus)
TOP MERMİSİ10:02:05
Top ile atılan sivri uçlu, silindir biçiminde mermi
Kalsiyum10:02:01
Atom numarası 20, atom ağırlığı 40,80, yoğunluğu 1,55 olan, 845°C"de eriyen, kireç ve alçının birleşimine giren, sarımtırak beyaz bir element. Kısaltması Ca
beyin zarı10:01:46
Beyni üst üste saran zar, korteks
içindekiler10:01:37
Bir kitabın veya derginin baş veya son bölümüne konulan, kişi, konu, yer adı vb. ni yer numarasıyla belirten liste, fihrist
ima10:01:28
Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas
kinetik10:01:23
Hareketle ilgili, hareket sebebiyle oluşan
Mum10:01:23
Bir fitilin üzerine erimiş bal mumu, iç yağı, stearik asit veya parafin dökülüp genellikle silindir biçiminde dondurulan ince, uzun ışık aracı
Kumuk10:01:21
Dağıstan"da yaşayan bir Türk boyu ve bu boydan olan kimse
Harp10:01:10
Savaş
sos10:01:03
Bazı yemeklerin üzerine dökülen, domates, baharat gibi şeylerle yapılan terbiye
Yetersiz10:00:44
Gerekli bilgi ve yeteneği olmayan, yeterliği olmayan, kifayetsiz, ehliyetsiz
Mor10:00:38
Kırmızı ile mavinin karışmasından oluşan renk, menekşe renginin kırmızıya çalanı
uyuklama10:00:38
Uyuklamak durumu
herek10:00:31
Asma, fasulye gibi sarılgan bitkilerin tutunması için yanlarına dikilen sırık, ispalya
ıtırlı10:00:11
Güzel kokulu, muattar, ıtrî
fen bilimi10:00:03
Fizik, kimya, biyoloji gibi bilimlerin ortak adı
idam cezası10:00:02
Ölüm cezası
ARNİKA10:00:02
Öküz gözü, sığır gözü, mastı çiçeği
ıslahat10:00:00
Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, düzeltme veya iyileştirme, reform
trigonometri09:59:49
Üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik kolu, müsellesat
doğaçlama tiyatro09:59:45
İçten geldiği gibi, irticalen gerçekleştirilen oyun
us09:59:39
Akıl
antrenman09:59:37
Bir spor dalında yapılan alıştırma veya hazırlık çalışması, idman, egzersiz
cıyaklama09:59:25
Cıyaklamak işi
enjektör09:59:24
Bir sıvıyı herhangi bir yere basınçla veren bir tür pompa, iğne, şırınga
yönlendirme09:59:22
Yönlendirmek işi
tugay09:59:14
Alayla tümen arasında bir birlik, liva
meçhul09:59:12
Bilinmeyen, bilinmedik
ikramiye09:59:11
Bir yerde çalışan kimselere genellikle kazançtan dağıtılan veya iyi çalıştıkları için verilen aylık dışı para
yaz09:59:10
(kuzey yarım küre için) Yılın, haziranın 21 "inde başlayıp eylülün 23 "üne kadar süren, ilkbaharla sonbahar arasındaki sıcak mevsimi
ısıölçer09:59:08
Cisimlerin ısınma ısısını öİçmeye yarayan âlet, kalorimetre
dalma09:58:48
Dalmak işi
Otomatik09:58:39
Mekanik yollarla hareket ettirilen veya kendi kendini yöneten (alet)
Kama09:58:13
Silâh olarak kullanılan, ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak
CEZRİ09:58:13
Köklü, kökten, temelden, radikal
hoyuk09:58:06
Bostan korkuluğu
SARAY09:58:04
Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı
nöbetleşme09:58:04
Nöbetleşmek işi
manidar09:57:59
Anlamlı olan, manalı
cariyelik09:57:44
Cariye olma durumu
niyet09:57:31
Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
SOYGUNCULUK09:57:30
Soygun yapma, haydutluk, şekavet
Eldiven09:57:15
Dış etkilerden korumak için ele giyilen kumaş, deri veya kauçuktan yapılan el giysisi
w09:57:10
Volfram"ın kısaltması
süzgeç09:57:07
Sıvıları süzmeye yarayan araç
komuta09:57:04
Askerî birliği ve onunla ilgili işleri yönetme görevi, kumanda
bir güzel09:56:57
Çok iyi, iyice
SÜTUN09:56:55
Herhangi bir maddeden yapılan, üstünde sütun başlığı denilen çıkıntılı bir bölüm olan, genellikle bir altlığa, bazen doğrudan doğruya yere dayalı silindir biçiminde düşey destek, kolon
Yont09:56:54
Başıboş hayvan
gereği gibi09:56:53
nasıl olması gerekli ise öyle
ötleği09:56:51
Bir cins kartal
Birey09:56:49
Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert
El gün09:56:41
Başkaları, yabancılar
arkasından koşmak09:56:41
iş yaptırmak için birinin arzusunu kollamak, görüşme fırsatı aramak
BIRAKMA09:56:39
Bırakmak işi
kapçık09:56:39
Küçük kap
uzlaşmalı09:56:37
Aralarında uzlaşma bulunan
ÖNGÖRÜ09:56:37
Bir işin ilerisini kestirme veya bir işin nasıl bir yol alacağını önceden anlayabilme ve ona göre davranma
idame etmek09:56:36
sürdürmek, devam etmesini sağlamak
elgin09:56:35
Yabancı, gurbette yaşayan, garip
Kürek09:56:35
Toprak, kömür gibi şeyleri bir yerden bir yere alıp atmaya, taşımaya yarayan ve yayvan bir bölümü, buna bağlı uzun bir sapı bulunan araç
kötülük09:56:33
Kötü olma durumu
deneyci09:56:31
Deneycilik yanlısı olan (kimse), ampirist
merhamet09:56:30
Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan duyulan üzüntü, acıma
şakacı09:56:29
Şaka yapmasını seven, şakalaşmadan hoşlanan, lâtifeci
otarsi09:56:27
Bir ülkede ekonomik alandaki ihtiyaçları kendi kendine karşılamaya yönelen tutum
yorumlanma09:56:23
Yorumlanmak işi
yapıt09:56:21
Bir kimsenin emek sonucu ortaya koyduğu şey, eser
başkan09:56:19
Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis
şüpheli09:56:17
Kuşkulu
Alçalma09:56:15
Alçalmak işi, inme
kolit09:56:13
Kalın bağırsak iltihabı
incir kuşu09:56:11
Kuyruksallayangillerden, en çok incir ve başka yemişlerle beslendiği için zararlı sayılan ve avlanılan küçük bir kuş (Anthus trivialis)
hedef almak09:56:10
bk. nişan almak
09:56:09
bk. tüh
kanı temizlenmek09:56:07
öldürülenin arkasından, öldüren kişi veya yakınlarından birini öldürerek öç almak
mümtaz09:56:06
Seçkin
Yalan09:56:05
Aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söz, kıtır
Amin09:56:03
"Allah kabul etsin" anlamında, duaların arasında ve sonunda kullanılır
azarlama09:56:03
Azarlamak işi, paylama
alabalık09:56:01
Ala balıkgillerden, soğuk ve duru sularda yaşayan, eti turuncu ve lezzetli, 250 gr dan 2 kg a kadar gelen bir tatlı su balığı (Trutta faris)
SİNAGOG09:55:59
Yahudi tapınağı, havra
İşveren09:55:58
İşçileri ücretle çalıştıran gerçek veya tüzel kişi, patron
NİKAH09:55:57
Bir erkekle bir kadının evlilik birliği kurmasını sağlayacak kanunî işlem
Gaseyan09:55:55
İç bulantısı
XE09:55:53
Ksenon"un kısaltması
layiha09:55:51
Herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi bildiren yazı
muvaffak09:55:49
Başarmış, başarılı (kimse)
enöte09:55:47
Çift yıldızlarda, yoldaşın başyıldıza göre çizdiği bağlı yörüngenin, başyıldıza en yakın noktası
minimal09:55:45
Minimum
nakisa09:55:45
Eksiklik, kusur
Devrim09:55:43
Çevrilme, katlanma, bükülme
geometrik09:55:39
Geometriyle ilgili veya geometriye uygun olan, hendesî
Aterina09:55:37
Gümüş balığı
u09:55:35
Uranyum"un kısaltması
Sevimli09:55:35
Hoşa gitme özelliği olan, hoşa giden, şirin (canlılar için)
kaynak suyu09:55:33
Kaynağın veya gözemin başında alınan su
Adap09:55:31
Töre
uzmanlaşma09:55:30
Uzman durumuna gelme
çalımlı09:55:29
Gösterişli, kurumlu
Mezraa09:55:27
bk. mezra
karargâh09:55:25
Bir birlik veya kurumun, kumandan ile yardımcı şube ve bölümlerinden oluşan kuruluş
Simge09:55:21
Sembol
idil09:55:19
Kır yaşamı içinde aşk konusunu işleyen kısa şiir
be09:55:19
Berilyum"un kısaltması
varagele09:55:19
Bir şeyi, bir yerden bir yere çekerek götürüp getirmeye yarayan halat
ayrılık09:55:18
Ayrı olma durumu
Künk09:55:17
Pişmiş toprak veya çimentodan yapılmış kalın su borusu
baltalama09:55:16
Baltalamak işi, sabotaj
medenilik09:55:15
Uygarlık
silindir şapka09:55:14
Resmî törenlerde sivillerin giydiği, silindir biçiminde siyah şapka
fiziksel09:55:13
Fizikle ilgili olan
KIraat09:55:12
Okuma
saldırı09:55:11
Kötülük veya yıpratma amacıyla, bir kimseye karşı doğrudan doğruya silâhlı veya silâhsız bir eylemde bulunma, hücum, taarruz, tecavüz
KAZ09:55:10
Perde ayaklılardan, uzun, beyaz veya gri boyunlu, suda ve karada yaşayan, uçan, yabanî veya evcil kuş (Anser)
Kısır09:55:09
(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
gidip gelme09:55:09
Gidiş, dönüş
verem olmak09:55:08
verem hastalığına yakalanmak
uğurlu09:55:06
Uğuru olan, iyilik getirdiğine inanılan, kutlu, tekin, kademli, meymenetli, mübarek