sert

1 Sıfat

Çizilmesi, kırılması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı

Cümle 1: Sert tahta.

Esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen

Cümle 1: Sert kösele. Cümle 2: Tabakanın sert yaylı kapağını tak diye kapatıyor. - T. Buğra

Kolay dayanılmayan, zor katlanılan, etkili, yumuşak karşıtı

Cümle 1: Sert iklim.Sert hava.

Hırçın, öfkeli, hiddetli

Cümle 1: Sert ses. Cümle 2: Zaten Atatürk'ün ne vakit öfkesine kapılarak herhangi bir kimseye karşı herhangi bir sert harekette bulunduğunu kim hatırlar? - Y. K. Karaosmanoğlu

Titizlikle uygulanan, sıkı

Cümle 1: Sert bir yönetim.

Güçlü kuvvetli

Cümle 1: Kapıyı kapadı, döndü, sert adımlarla ilerledi. - M. Ş. Esendal

Sarsıcı niteliği olan, çarpıcı, keskin, hafif karşıtı

Cümle 1: Sert şarap.Sert tütün.

Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan

Cümle 1: Birçokları beni dik ve sert olduğum için belki sevmiyorlardı. - M. Ş. Esendal

Gönül kırıcı, katı, ters

Cümle 1: Sert bir karşılık. Cümle 2: ...sarardı, dudakları titredi, ama adam sert bir davranışla kadehi kadının eline tutuşturdu. - H. E. Adıvar

Minerallerin çizilmeye karşı gösterdikleri direnç