seyrek

1.SıfatBenzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı
Cümle 1: Ağaçları seyrek bir bahçe. Seyrek kumaş. Seyrek saç. Cümle 2: Öğle vapurlarının seyrek ahalisi içinden sıyrıldı, koşarak merdivenleri çıktı. - P. Safa
Çok bulunmayan, az rastlanan
ZarfUzun zaman aralıklarıyla, arada sırada
Cümle 1: Bir yere seyrek gitmek. Cümle 2: Evinden pek seyrek zamanlarda içtiği nargilesini istedi. - H. E. Adıvar
ZarfAralıklı olarak, aralıklı bir biçimde

Son Arananlar

Şiddet11:56:13
Bir hareketin, bir gücün derecesi, yeğinlik, sertlik
tenzilât11:56:13
Fiyat indirimi, iskonto
alalama11:56:12
Alalamak işi, kamuflâj
Ası11:56:11
Asmak işi
beriki11:56:09
Beride olan
atlet11:56:09
Atletizmle uğraşan kimse
Cümle alem11:56:08
Herkes
MEŞGULİYET11:56:06
Meşgul olma, uğraşma durumu
selen11:56:05
Ses, haber, bilgi
aşık olmak11:56:04
sevmek, tutulmak
genç11:56:03
Yaşı ilerlememiş olan ihtiyar karşıtı
kağıt oyunu11:56:02
İskambil kâğıdı ile oynanan oyun
çatı11:56:02
Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü
ipotekli11:56:01
Rehinde bulunan, rehine konulmuş
iskarpela11:55:56
Tahta, metal veya taşı işlemeye yarayan çelik araç
müessir11:55:56
Dokunaklı
şefaat etmek11:55:55
birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için aracılık etmek
SALDIRI11:55:54
Kötülük veya yıpratma amacıyla, bir kimseye karşı doğrudan doğruya silâhlı veya silâhsız bir eylemde bulunma, hücum, taarruz, tecavüz
iklimleme cihazı11:55:52
İstenilen iklimleme şartlarını sağlayan alet, klima
SAHİP OLMAK11:55:51
mülkiyetinde olmak, elinde bulundurmak
çupra11:55:50
bk. çopra
BİKİR11:55:48
Kızlık, erdenlik
üretme11:55:45
Üretmek işi veya durumu, çoğaltma
tutukluluk11:55:45
Tutuklu olma durumu, mevkufiyet
Zeban11:55:43
Dil, lisan
kongre11:55:42
Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı
hokka11:55:42
Metal, cam veya topraktan küçük kap
Pomakça11:55:40
Pomak dili
mimoza11:55:39
Baklagillerden, çiçekleri sarı ve bazı türlerine beyaz veya menekşe renginde, yaprakları akasya yaprağına benzeyen bir süs bitkisi (Mimosa)
cin fikirli11:55:37
Çok anlayışlı, çok kurnaz, zeki
uskumrugiller11:55:36
Açık denizlerde yaşayan, mekik biçiminde uzun gövdeli, örnek hayvanı uskumru olan bir balık familyası
inanç11:55:36
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
biteviyelik11:55:35
Aynı biçimde sürüp gitme durumu
Ahu11:55:34
Ceylan, karaca
tetanos11:55:34
İnsan ve hayvan vücuduna açık yaralardan giren, genellikle toprakta, gübrede yaşayan bir basilin yol açtığı, kasların sürekli ağrılı kasılmasıyla kendini gösteren ateşli ve tehlikeli bir hastalık, kazıklı humma
oyun yazarlığı11:55:33
Oyun yazma işi
aksiyom11:55:32
Kendiliğinden apaçık olan ve böyle olduğu için öteki önermelerin ön dayanağı olan temel önerme, belit, mütearife
dördün11:55:31
Ay veya benzeri gök cisimleri çemberlerinin yarısının aydınlık olduğu evre, yarım ay, terbî
DOLAŞMA11:55:30
Dolaşmak işi
liboş11:55:28
Liberal ekonomiyi ve liberal siyaseti savunurken çabucak zengin olmayı amaçlayan ve bu yolda hiçbir değer yargısını kabul etmeyen, her şeyi mubah gören kimse
TESPİT11:55:27
Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
Kavşak11:55:27
Akarsu, yol gibi uzayıp giden şeylerin kesiştikleri veya birleştikleri yer
Aymak11:55:25
Gerçeği anlamak
ince bağırsak11:55:25
Sindirim borusunun mideden kalın bağırsağa kadar olan yiyeceklerin sindirilmesi görevini yapan bölümü
Cihaz11:55:23
Aygıt, alet, takım
Buddhist11:55:23
Buddhizm dininden olan kimse
bezgin11:55:22
Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş
cami11:55:21
Müslümanların hep birlikte namaz kılmak için toplandıkları yer
yabani gül11:55:20
bk. yaban gülü
zehirlenme11:55:20
Zehirlenmek durumu
gelin alayı11:55:18
Gelini damat evine götürmek için gidenlerin hepsi
dairesel11:55:14
Daire ile ilgili, daire biçiminde olan
yansıma11:55:13
Yansımak işi
meddücezir11:55:12
bk. gelgit
tarlakoz11:55:11
Bir tür küçük manyat ağı
KORKMAK11:55:10
Kaygı duymak, endişe etmek
cüsseli11:55:09
İri yapılı, iri gövdeli, iri yarı (insan)
ornatma11:55:08
Ornatmak işi, ikame etme
şehbender11:55:07
Konsolos
elbet11:55:07
Her hâlde, şüphesiz, kuşkusuz
bahsetme11:55:06
Bahsetmek işi
toz toprak11:55:05
Bulut hâlinde olan toz
öz su11:55:03
Bitki ve hayvan dokularında bulunan sıvılara verilen ad, usare
titremek11:55:02
Kaslar hızlı küçük kasılmalarla sarsılmak
gelin alıcı11:55:01
Gelini götürmek için oğlan evinden gelen kimse
Kaynamak11:55:00
(böyle bir sıvının içinde bulunan şey) Fokurdamak
kayra11:54:58
Yüksek tutulan veya sayılan birinden gelen iyilik, lütuf, ihsan, atıfet, inayet
etraflıca11:54:57
Derinlemesine, ayrıntılı olarak, etraflı
Kavmiyat11:54:54
Etnografya
Oniks11:54:53
Balgam taşı
vaveyla11:54:53
Çığlık
lâedri11:54:52
Yazarı bilinmeyen, anonim
agah11:54:51
Bilir, bilgili, haberli, uyanık
bolarma11:54:51
Bolarmak işi veya durumu
ezici11:54:49
Ezmek işini yapan
koyma11:54:49
Koymak işi
taş yuvarı11:54:48
Yer kabuğunu oluşturan ve yer yuvarlağının merkez çekirdeği çevresinde bulunan katı yuvar, taş küre, litosfer
ince sıva11:54:48
Kaba sıva üzerine ince kum ve çimento karışımıyla yapılan düzgün sıva
önerge11:54:44
Meclis, kongre gibi resmî bir toplantıda, herhangi bir konu veya sorunla ilgili olarak bir önermede bulunmak için, üyelerden biri veya birçoğu tarafından başkanlığa verilen, oya konularak karar verilmesi istenen yazılı kâğıt, takrir
dana derisi11:54:43
Ölü buzağından elde edilen ve tirşe yapımında kullanılan özel deri
İMAJ11:54:42
İmge
kaleme almak11:54:41
(bir konuyu) yazı durumuna getirmek, yazıyla anlatmak
KALEM11:54:41
Yazmak, çizmek gibi işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç
geçim derdi11:54:40
Geçim sıkıntısı
Etkisiz11:54:40
Etkisi olmayan, tesirsiz
Öğretim11:54:40
Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim
gürlük11:54:39
Gür olma durumu
Saçma sapan11:54:38
Çok tutarsız, çok saçma
tarımcı11:54:38
Tarım işleriyle uğraşan kimse, ziraatçı
ÜFUL11:54:37
(yıldız için) Batma
canlı cenaze11:54:36
Çok zayıf, bir deri bir kemik kalmış kimse
borç ödemekle (veya vermekle), yol yürümekle tükenir11:54:35
birden ödenmeyen bir borç azar azar verilerek ödenebilir
Temaşa11:54:35
Hoşlanarak bakma
merzengûş11:54:35
Mercanköşk
Sene11:54:34
Yıl
Pt11:54:31
Plâtin"in kısaltması
menemen11:54:29
Yumurtalı sivri biber, domates yemeği
isyan etmek11:54:28
ayaklanmak
Sevinme11:54:27
Sevinmek işi
Kep11:54:26
Başlık, sipersiz şapka
NAKIŞ İPLİĞİ11:54:24
Çeşitli motifleri kumaş üzerine işlemek için pamuk, ipek, yün veya başka maddelerden hazırlanan sırma, sim gibi özel iplik
TIMAR11:54:23
Yara bakımı
Kanıt11:54:22
Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil
İcar11:54:22
Kira
Bent11:54:21
Bağ, rabıt
HOŞLUK11:54:20
Hoş olma durumu, letafet
heyulâ11:54:19
Korkunç hayal
kendilik11:54:18
Bir nesnenin varlığını veya tözünü oluşturan şey
eleştirme11:54:16
Eleştirmek işi, tenkit
Dermansız11:54:15
Gücü kalmamış, bitkin
DÜZGÜ11:54:14
Yargılama ve değerlendirmenin kendisine göre yapıldığı ölçüt, uyulması gereken kural, norm
belleğini yitirmek11:54:13
bellek kaybına uğramak
avare11:54:13
İşsiz, işsiz güçsüz, başıboş, başıboşluk, aylak
sofra bezi11:54:11
Sofranın altına serilen yaygı
kestane11:54:09
Kayıngillerden, ılıman iklimlerde yetişen, 25-30 m kadar boylanabilen, kerestesi doğramacılıkta kullanılan bir orman ağacı (Castanea sabva)
tantanalı11:54:07
Görkemli, gösterişli, şaşaalı
sağlık evi11:54:07
Sağlık ocağı
limon kabuğu11:54:05
Çeşitli maddelerin yapımında kullanılan ve limonu çevreleyen kabuk
labirent11:54:05
Çıkış yeri kolaylıkla bulunamayacak kadar karışık koridorları olan yapı
sıkıntısız11:54:04
Sıkıntısı olmayan
Esik11:54:01
Çukur yer
kemancı11:54:01
Keman yapan veya çalan kimse
karne11:53:59
Öğrencilere dönem sonlarında okul yönetimlerince verilen ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belge
bızdık11:53:57
Ufak çocuk
sinagrit11:53:56
bk. sinarit
Kalça kemiği11:53:50
Yassı, geniş, girintisi ve çıkıntısı çok olan, leğen veya kemik çatının ön ve yan bölümlerini oluşturan bir çift kemik, oma
karagöz oynatmak11:53:49
komik bir durum yaratmak
ebat11:53:49
Boyutlar
latin11:53:48
İtalya"da Lâtium bölgesi halkından olan kimse
mukaddem11:53:47
Önce gelen, önceki