sililik

1 İsim

Sili olma durumu, arılık, temizlik

İffet, namus